26 มีนาคม 2562 ทบ.-สวนนงนุชส่งมอบสวนที่ 9 สร้างพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนแออัด

ที่มา: https://www.naewna.com/local/404017

ที่ชุมชนวัดสุวรรณาราม (วัดทอง) ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สวนนงนุชพัทยา และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด ด้วยการสร้าง “Pocket Park ปอดแห่งใหม่” จัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชน แห่งที่ 9 โดยมีรองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ประธานกรรมการบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมประชาชน ร่วมในพิธีเปิด การดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสภายในชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นั้นเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ทาง กองทัพภาคที่ 1 และกรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจาก สวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาร่วมกิจกรรม ด้วยการสร้าง “Pocket Park ปอดแห่งใหม่” จัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนเพื่อให้ประชาชนจะได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย เป็นต้น

ที่มาของรูปภาพ:http//www.innnnews.co.th